BINKBIKES huurovereenkomst

Dit is de huurovereenkomst van BINKBIKES

1 Definities
Deze huurovereenkomst is opgesteld voor de huur van een of meerdere fietsen en / of uitrusting van BINKBIKES aan particulieren of commerciële ondernemingen (huurder).

2 Huurovereenkomst
De huurder ontvangt de fiets en / of uitrusting in goede staat.

Huurder is verantwoordelijk voor het terugbrengen van de fiets en / of uitrusting in dezelfde staat.

Daarom is huurder aansprakelijk voor schade aan de fiets en / of uitrusting en is hij aansprakelijk voor zowel de reparatiekosten als onderdelen.

Huurder is verantwoordelijk voor de fiets en / of apparatuur tot het moment van terugkomst.

3 Aanbetaling
Als voorwaarde voor verhuur accepteren wij als aanbetaling:

> een geldige ID-kaart of
> creditcard of
> 50,00 contant of
> 50,00 bankoverschrijving (alle gangbare creditcards worden geaccepteerd American express alleen in ons servicecentrum)

Voor betalingen met een creditcard wordt een toeslag van 2% in rekening gebracht.

Persoonlijke gegevens worden door BINKBIKES verwerkt in overeenstemming met de Nederlandse wet op de privacybescherming.

4 Huurperiode
De huurder is verantwoordelijk voor de fiets en / of uitrusting tijdens de huurperiode, vanaf de ondertekening van het huurcontract tot de terugkeer van de fiets en / of uitrusting.

Huurder moet de fiets en / of uitrusting terugbrengen vóór het afgesproken moment van terugkomst.

Een fiets en / of apparatuur die na de overeengekomen huurperiode wordt geretourneerd, wordt met een minimum van de prijs voor 3 uur in rekening gebracht.

Vervroegde retouren worden niet terugbetaald.

5 Aansprakelijkheid
BINKBIKES is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van een defect aan een fiets en / of uitrusting.

Huurder is volledig verantwoordelijk voor alle mogelijke schade opgelopen tijdens de huurperiode.

Mocht er tijdens de overdracht / acceptatie van de gehuurde fiets (en) schade worden ontdekt, dan moeten deze onmiddellijk worden gemeld aan een lid van ons personeel.

6 Gebruik van fiets (en) en uitrusting
De fiets en / of uitrusting mag alleen op een normale en passende manier door de huurder worden gebruikt.

Huurder is verplicht om alle nodige stappen en voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de fiets en / of uitrusting wordt beschadigd en wordt gestolen of beschadigd.

De stadsfietsen mogen slechts door één persoon worden gebruikt, met uitzondering van een baby die in een kinderzitje moet gaan zitten.

7 Schade, verlies en diefstal
Schade moet volledig worden betaald (of in rekening worden gebracht op de creditcard) in geval van schade aan de gehuurde fiets (en) of apparatuur veroorzaakt door huurder

Alle BINKBIKES-huurfietsen zijn uitgerust met ART ** – sloten en extra insteek kettingen.

Plaats de fiets (en) zo vaak mogelijk in speciale fietsenstallingen.

Bijvoorbeeld bij de bicyclette.

BINKBIKES fiets (en) zijn niet verzekerd.

Huurder krijgt een voorstel aangeboden om de fiets (en) te verzekeren.

Alvorens de huurovereenkomst te ondertekenen, wordt de huurder een fietsverzekering aangeboden die betrekking heeft op:

– Diefstal, alleen als de huurder de sleutel kan tonen.

– Schade, alleen als de fiets op de juiste manier is gebruikt

– Verlies, in geval van diefstal / verlies van de fiets moet de huurder altijd het Fietsdepot Haaglanden bellen +31 (0) 70-7528800.

Als de fiets er is, kan de huurder de fiets tegen vergoeding ophalen.

De verzekering dekt alleen de prijs van de fiets (en).

Een aansprakelijkheidsvergoeding moet worden betaald aan BINKBIKES, zelfs in het geval dat de sleutel kan worden geproduceerd

De aansprakelijkheidskosten bedragen € 100, – voor een stadsfiets en € 500, – voor een tandem / elektrische / vrachtfiets.

Verzekering dekt geen persoonlijke schade of letsel.

Als huurder geen verzekering neemt, is huurder volledig aansprakelijk voor schade aan de fiets en diefstal of verlies.

BINKBIKES zal € 500,00 (exclusief administratiekosten) in rekening brengen.

Verloren sleutels / kettingsloten zijn nooit verzekerd en worden in rekening gebracht voor € 35,00

8 Selectie van routes
De selectie van routes waarbij de gehuurde fiets(en) wordt gebruikt, is geheel de beslissing, oordeel en verantwoordelijkheid van de huurder en is op eigen risico van huurder.

9 Aansprakelijkheidsverzekering
De huurder erkent dat hij / zij voldoende privé verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheid om de kosten van eventueel geleden schade te dekken.

10 Minderjarigen
Minderjarigen van 16-18 jaar verklaren dat zij de uitdrukkelijke toestemming en toestemming van hun ouder / wettelijke voogd hebben.

Ouders moeten hun toestemming via handtekening kenbaar maken voor huurders jonger dan 16 jaar.

11 Bevestiging van acceptatie
Door het ondertekenen van het huurcontract, erken je dat:

  1. Je hebt onze algemene voorwaarden gelezen en gaat ermee akkoord.
  2. Je hebt de gehuurde fiets (en) geïnspecteerd, dat deze / deze volledig functioneel zijn en dat je geen duidelijke schade hebt ontdekt.
  3. Gebruik van de fiets (en) en uitrusting is op eigen risico.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search